Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

6. november 2019

OBVESTILO

KS Andrejci in PGD Andrejci obveščata zainteresirano javnost, da se daje v najem Okrepčevalnica Pri kapelici, v Vaško-gasilskem domu Andrejci.

Vse nadaljnje informacije dobite na tel. št. 041 680 908, Jolanka Horvat.

6. november 2019

Parkirišče pri OŠ Fokovci

Podjetje JKP Čista narava Tešanovci  je v teh jesenskih dneh začelo z izvajanjem 1. faze gradbenih del na objektu parkirišče pri OŠ Fokovci, ki vključujejo tudi ureditev odvodnje meteornih voda.

28. oktober 2019

OBVESTILO o ureditev prostora za postavitev žarnega zidu in raztrosa pepela na pokopališču v Moravskih Toplicah

Želje ljudi o načinu pokopa se spreminjajo. Še nekaj let nazaj so prevladovali klasični pogrebi, danes se opravi že večje število žarnih pogrebov. V zadnjih letih se povpraševanje po drugačnih rešitvah povečuje. Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnosti (ZPPDej, Ur.l. RS št. 62/16) navaja v 17. členu kot vrsto pokopa tudi raztros pepela, ki se opravi na posebej za to določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega....

 » preberi več

24. oktober 2019

OBVESTILO O ODDAJI GOSTINSKEGA PROSTORA V NAJEM - SEBEBORCI

Obveščamo vas, da smo na spletni strani objavili NAMERO O ODDAJI GOSTINSKIH PROSTOROV V NAJEM PO METODI NEPOSREDNE POGODBE v Krajevni skupnosti Sebeborci v vaško-gasilskem domu Sebeborci. Več informacij lahko najdete na spodnji povezavi :

https://www.moravske-toplice.si/?lang=&option=razpisi_view&razpis_id=374&stran=Razpisi%20in%20objave

 

23. oktober 2019

OBVESTILO O NEDELOVANJU KRAJEVNEGA URADA PROSENJAKOVCI

Obveščamo vas, da Krajevni urad Prosenjakovci zaradi višje sile do nadaljnjega ne bo posloval. V času nedelovanja omenjenega KU so strankam storitve  zagotovljene v času uradnih ur na najbližjem KU in na sedežu UE Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Več v priponki.

Prosimo za razumevanje.

                                                            

11. oktober 2019

SANIRANA CESTA LC 010036 Bogojina-Gančani

V mesecu septembru je bila izvedena težko pričakovana sanacija zgoraj navedene ceste v odcepu od naselja Bogojina do potoka Lipnica. Izvedena je bila preplastitev dela ceste, kjer so bile kolesnice. Dela je izvedlo podjetje JKP Čista narava Tešanovci.

25. september 2019

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

 

 » preberi več

25. september 2019

OBČINSKI PRAZNIK 2019

  1. 23. občinski praznik Občine Moravske Toplice

V sklopu obeleževanja 100-letnice pridružitve Prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, praznovanju 23. občinskega praznika Občine Moravske Toplice in zavedajoč se pomena dr. Franca Ivanocyja sta v soboto 7. septembra 2019, predsednik Državnega sveta RS g. Alojz Kovšca in župan Občine Moravske Toplice g. Alojz Glavač svečano položila venec na nagrobnik dr. Franca Ivanocyja na pokopališču pri Domu duhovnosti v Kančevcih.

23.praznik Občine Moravske Toplice je letos potekal 7. septembra 2019 v Mlajtincih. KS Mlajtinci je pripravila kulturni program in druženje po slovesnosti.

 » preberi več

19. september 2019

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice za leto 2019

Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice obveščamo, da bodo dločbe o odmeri NUSZ za leto 2019, odpremljene 26.09.2019. Datumi zapadlosti obveznosti so: 1. obrok 11.11.2019, 2. obrok 11.12.2019, 3. obrok 10.01.2020 in 4. obrok 10.02.2020.

 

3. september 2019

Cenik - izvajanje javne službe odvoz odpadkov

Cenik je objavljen v prilogi.

8. julij 2019

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

Spoštovani,

obveščamo vas, da ima Javni štipendijski, razvojni, invalidski  in preživninski sklad Republike Slovenije  odprt

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I. (v nadaljevanju DIR)

 

 » preberi več

21. januar 2019

Turistična in promocijska taksa 2019

Obveščamo vas, da velja od 1. 1. 2019 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice (Ur.l. RS št. 57/2018), ki določa višino turistične in promocijske takse. Odlok pravi, da se za celotno območje občine Moravske Toplice določi:

  • turistična taksa v višini 1,60 EUR na osebo na dan,
  • promocijska taksa v višini 0,40 EUR na osebo na dan.

Skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

Uradne ure:

Ponedeljek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

 

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt