Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

14. november 2019

DELNA ZAPORA DRŽAVNE CESTE V NASELJU SELO

Obveščamo vas, da bo na državni cesti v naselju Selo  zaradi gradnje javne razsvetljave delna zapora ceste.

Delna zapora se bo izvajala s semaforji ali z ročnim usmerjanjem, promet ob delovišču po potekal izmenično enosmerno. Dela bodo potekala v terminu od 18.11.2019 do 20.12.2019 med 07.00 in 16.00 uro, prav tako tudi delna zapora. V času delne zapore omenjene državne ceste bo promet označen z ustrezno prometno signalizacijo.

Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo za zaporo ceste. Hvala za razumevanje.

 

13. november 2019

SPOROČILO ZA JAVNOST

Občina Moravske Toplice je dne 30. 10. 2019 objavila Javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice.  Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija s stalnim prebivališčem v občini Moravske Toplice, ki so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa ter imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.

Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani Občine Moravske Toplice in na spletni strani PIF. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, vsak dan v poslovnem času Občine.

 Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti ali vložijo osebno na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »ŠTIPENDIJE 2019/2020«. 

Rok za oddajo vlog je do vključno 13.12.2019.

Vloga je vložena pravočasno, če jo Občina prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

 Dodatne informacije so na voljo: na spletni strani Občine Moravske Toplice (https://www.moravsketoplice.si/lang=&option=razpisi_view&razpis_id=378&stran=Razpisi%20in%20objave); na spletni strani PIF: pif.si , na e-poštnem naslovu:  obcina@moravske-toplice.si, v poslovnem času na telefonski številki 02 538 15 18, v času uradnih ur osebno na naslovu Občine.

13. november 2019

Urejanje vodotokov in potokov v Občini Moravske Toplice

Čista narava izvaja čiščenje potokov in jarkov ter s tem izboljšuje pretočnost voda, ki je pomembna predvsem ob večjih padavinah oz. močnejših nalivih. Na fotografiji izvedba kamnite zložbe iztoka v Moravskih Toplicah.

13. november 2019

Obvestilo o delni zapori ceste

Obveščamo vas, da bo v Moravskih Toplicah v Levstikovi ulici (KL 265351) in Kratki ulici do HŠ 15 (LK265371)  zaradi gradnje meterorne kanalizacije DELNA ZAPORA CESTE. Delna zapora se bo izvajala z ročnim usmerjanjem, promet ob delovišču po potekal izmenično enosmerno. Dela bodo potekala v terminu od 14.11.2019 do 02.12.2019 med 07.00 in 16.00 uro, prav tako tudi delna zapora. 

Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo za zaporo ceste.

Hvala za razumevanje.

11. november 2019

JUBILEJNI 20. MARTINOV POHOD V DESTINACIJI MORAVSKE TOPLICE

Moravske Toplice, 11. 11. 2019 – Minuli vikend se je na martinovo soboto odvijal tradicionalni  in letos jubilejni 20. Martinov pohod, ki ga je TIC Moravske Toplice priredil s soorganizatorjem Turističnim društvom Martin Martjanci oziroma v partnerstvu s Termami Vivat in Občino Moravske Toplice. Pohod, ki je vsako leto zanimiv za številne pohodnike od blizu in daleč, je tudi letos privabil čez 350 pohodnikov, ki so pregnali začetno pršenje dežja in uspeli priklicati tudi nekaj sonca. Štirinajst kilometrska pohodna pot se je letos začela in zaključila v Martjancih, kjer se je odvijal še zabavni del s tradicionalnim krstom mošta.

 » preberi več

6. november 2019

OBVESTILO o najemu Okrepčevalnice Pri kapelici, v Vaško-gasilskem domu Andrejci

KS Andrejci in PGD Andrejci obveščata zainteresirano javnost, da se daje v najem Okrepčevalnica Pri kapelici, v Vaško-gasilskem domu Andrejci.

Vse nadaljnje informacije dobite na tel. št. 041 680 908, Jolanka Horvat.

6. november 2019

Parkirišče pri OŠ Fokovci

Podjetje JKP Čista narava Tešanovci  je v teh jesenskih dneh začelo z izvajanjem 1. faze gradbenih del na objektu parkirišče pri OŠ Fokovci, ki vključujejo tudi ureditev odvodnje meteornih voda.

28. oktober 2019

OBVESTILO o ureditev prostora za postavitev žarnega zidu in raztrosa pepela na pokopališču v Moravskih Toplicah

Želje ljudi o načinu pokopa se spreminjajo. Še nekaj let nazaj so prevladovali klasični pogrebi, danes se opravi že večje število žarnih pogrebov. V zadnjih letih se povpraševanje po drugačnih rešitvah povečuje. Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnosti (ZPPDej, Ur.l. RS št. 62/16) navaja v 17. členu kot vrsto pokopa tudi raztros pepela, ki se opravi na posebej za to določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega....

 » preberi več

24. oktober 2019

OBVESTILO O ODDAJI GOSTINSKEGA PROSTORA V NAJEM - SEBEBORCI

Obveščamo vas, da smo na spletni strani objavili NAMERO O ODDAJI GOSTINSKIH PROSTOROV V NAJEM PO METODI NEPOSREDNE POGODBE v Krajevni skupnosti Sebeborci v vaško-gasilskem domu Sebeborci. Več informacij lahko najdete na spodnji povezavi :

https://www.moravsketoplice.si/?lang=&option=razpisi_view&razpis_id=374&stran=Razpisi%20in%20objave

 

 

23. oktober 2019

OBVESTILO O NEDELOVANJU KRAJEVNEGA URADA PROSENJAKOVCI

Obveščamo vas, da Krajevni urad Prosenjakovci zaradi višje sile do nadaljnjega ne bo posloval. V času nedelovanja omenjenega KU so strankam storitve  zagotovljene v času uradnih ur na najbližjem KU in na sedežu UE Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Več v priponki.

Prosimo za razumevanje.

                                                            

11. oktober 2019

SANIRANA CESTA LC 010036 Bogojina-Gančani

V mesecu septembru je bila izvedena težko pričakovana sanacija zgoraj navedene ceste v odcepu od naselja Bogojina do potoka Lipnica. Izvedena je bila preplastitev dela ceste, kjer so bile kolesnice. Dela je izvedlo podjetje JKP Čista narava Tešanovci.

25. september 2019

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

 

 » preberi več

19. september 2019

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice za leto 2019

Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice obveščamo, da bodo dločbe o odmeri NUSZ za leto 2019, odpremljene 26.09.2019. Datumi zapadlosti obveznosti so: 1. obrok 11.11.2019, 2. obrok 11.12.2019, 3. obrok 10.01.2020 in 4. obrok 10.02.2020.

 

3. september 2019

Cenik - izvajanje javne službe odvoz odpadkov

Cenik je objavljen v prilogi.

8. julij 2019

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

Spoštovani,

obveščamo vas, da ima Javni štipendijski, razvojni, invalidski  in preživninski sklad Republike Slovenije  odprt

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I. (v nadaljevanju DIR)

 

 » preberi več

21. januar 2019

Turistična in promocijska taksa 2019

Obveščamo vas, da velja od 1. 1. 2019 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice (Ur.l. RS št. 57/2018), ki določa višino turistične in promocijske takse. Odlok pravi, da se za celotno območje občine Moravske Toplice določi:

  • turistična taksa v višini 1,60 EUR na osebo na dan,
  • promocijska taksa v višini 0,40 EUR na osebo na dan.

Skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

Uradne ure:

Ponedeljek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

 

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt