Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje

Člani komisije za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje so:

 

  1. ŠTEFAN ŽOHAR, MOTVARJEVCI 3a - predsednik,
  2. LADISLAV SABOTIN, PROSENJAKOVCI 87 - član,
  3. VILMOS LIPAI, MOTVARJEVCI 1 - član.