Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinsko premoženje 2014

Na podlagi 16.člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) in 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, Št. 86/10) je občinski svet Občine Moravske Toplice na 11. redni seji dne 07.12.2011 na predlog župana sprejel Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 in Načrt razpolaganja z zemljišči Občine Moravske Toplice za leto 2012.
Več...