Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinska volilna komisija

V Občinsko volilno komisijo Občine Moravske Toplice so imenovani:
 
 1. za predsednika: Vučkič Emil, roj. 1951, Andrejci 9 A
 2. za namestnico predsednika: Ferencek Irena, roj. 1950, Tešanovci 103
 3. za člana: Ivanič Drago, roj. 1956, Bogojina 37
 4. za namestnika člana: Benkovič Andrej, roj. 1972, Bogojina 77 C
 5. za člana: Klanjčar Dušan, roj. 1965, Moravske Toplice, Lešče 19
 6. za namestnico člana: Čontala Darja, roj. 1976, Selo 138
 7. za člana: Hari Ernest, roj. 1985, Ivanovci 60
 8. za namestnico člana: Horvat Milena, roj. 1974, Sebeborci 56 A.
 
Sedež Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice je v prostorih Občinske uprave Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice.
 
 
Tajnik Občinske volilne komisije je Melita Gorza, tel. 02 538 15 13, e-mail: melita.gorza@moravske-toplice.si.