Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinska uprava

 
V Občinski upravi Občine Moravske Toplice so zaposleni:

MARTINA VINK KRANJEC univ.dipl.inž.kmet. – direktorica Občinske uprave
telefon: (02) 538 15 04
e-mail: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si 

MELITA GORZA univ. dipl. prav. - pravnica VI/2
telefon: (02) 538 15 18
e-mail: melita.gorza@moravske-toplice.si

MAJDA LIPIČ PROSIČ univ.dipl.inž.kmet.  - svetovalka za kmetijstvo in družbene dejavnosti
telefon: (02) 538 15 12
e-mail: majda.lipic@moravske-toplice.si  

SLAVICA FUJS, ekon. – svetovalka za finance
telefon: (02) 538 15 09
e-mail: slavica.fujs@moravske-toplice.si
 
GORAN PINTARIČ univ.dipl.ekon. - strokovni sodelavec za javna naročila VII/1
telefon: (02) 538 15 13
e-mail: goran.pintaric@moravske-toplice.si

SUZANA TITAN – finančno računovodska delavka V
telefon: (02) 538 15 16
e-mail: suzana.titan@moravske-toplice.si

ANITA ČONTALA  –  tajnica
telefon: (02) 538 15 00, GSM: 031 604 424
e-mail: obcina@moravske-toplice.si

DANIEL BELTRAN – knjigovodja V za KS
telefon: (02) 538 15 10
e-mail: daniel.beltran@moravske-toplice.si

SANDRA SUKIČ – referentka za splošne zadeve
telefon: (02) 538 15 19
e-mail: sandra.sukic@moravske-toplice.si 
 
DANIJELA BERDEN - strokovna sodelavka VII/1 za upravne zadeve
telefon (02) 538 15 08
e-mail: danijela.berden@moravske-toplice.si
 
SANDRA GORNJEC, ekon. - računovodkinja VI
telefon (02) 538 15 05
e-mail: sandra.gornjec@moravske-toplice.si
 
mag. MOJCA BREŠČAK, univ.dipl.ekon - Višja svetovalka za projekte
telefon: (02) 538 15 06
e-mail: mojca.brescak@moravske-toplice.si
 
ANITA GOMBOC - strokovna sodelavka VII/1 za okolje in prostor
telefon: (02) 538 15 03
e-mail: anita.gomboc@moravske-toplice.si
 
SIMONA KELEMEN, dipl.ing.grad., - strokovna sodelavka VII/1 za infrastrukturo
telefon: (02) 538 15 14, gsm: 031 365 914
e-mail: simona.kelemen@moravske-toplice.si