Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Člani občinskega sveta in seje občinske sveta mandat 2014-2018

Člani Občinskega sveta - mandat 2014-2018:

1. Andrej BALIGAČ, Filovci

2. Igor CAMPLIN, Bogojina

3. Majda ĐURINEK, Moravske Toplice

4. Dušan GROF, Martjanci

5. Štefan HUL, Krnci

6. Anita KERMAN, Filovci

7. Sašo KOCA, Tešanovci

8. Štefan KODILA, Selo

9. Sašo NORČIČ, Sebeborci

10. Ladislav SABOTIN, Prosenjakovci

11. Alojz TRPLAN, Ivanci

12. Leonn TURNER, Selo

13. Vlado VUČKIČ, Selo

14. Vesna ZADRAVEC, Mlajtinci

15. Štefan ŽOHAR, Motvarjevci

 

Seje občinskega sveta - mandat 2014 - 2018 - tukaj .: