Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Nadzorni odbor

 

Člani Nadzornega odbora so :

 

1. SIMON KARDOŠ, TEŠANOVCI 27,
2. LIDIJA BOHNEC, SUHI VRH 13 b,
3. MARTINA BAUMAN, MLAJTINCI 11e,
4. KATJA RITUPER, BOGOJINA 2c,
5. MARTINA SEP, Moravske gorice 89, MORAVSKE TOPLICE.