Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za kmetijstvo

Člani odbora za kmetijstvo so:

 

  1. IGOR CAMPLIN, BOGOJINA 107 - predsednik,
  2. VLADO VUČKIČ, SELO 80a - član,
  3. LEONN TURNER, SELO 11a – član
  4. LADISLAV SABOTIN, PROSENJAKOVCI 87 - član,
  5. SUZANA KOLTAI, LONČAROVCI 43 - član
  6. JOŽEF ŠTEFKO, IVANCI 33 - član,
  7. VILJEM KIANEC, FOKOVCI 8 - član.