Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za kmetijstvo

Odbor za kmetijstvo ima sedem članov.

Člani odbora so:

  1.     TIBOR VÖRÖŠ st. - predsednik
  2.     ŠTEFAN HUL
  3.     LADISLAV SABOTIN
  4.     IGNAC GABOR
  5.     IGOR CAMPLIN
  6.     JOŽE ŠTEFKO
  7.     VIKTOR ČASAROdbor za kmetijstvo
– obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– daje predloge o oblikovanju politike razvoja kmetijstva v Občini Moravske Toplice,
– daje predloge za enakomeren razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice, predvsem na področjih Goričkega in na demografsko ogroženih območjih,
– predlaga razporeditev sredstev, namenjenih za kmetijstvo,
– daje predloge strategije razvoja kmečkega turizma,
– sodeluje z odborom za gospodarstvo pri predlaganju razvoja kmečkega turizma,
– pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
– spodbuja nove dejavnosti v kmetijstvu,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na področje delovanja odbora.