Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo,kulturo, šport in turizem

Člani odbora so:

 

  1. SAŠO KOCA, TEŠANOVCI 77 - predsednik,
  2. MAJDA DURINEK, Na bregu 26, MORAVSKE TOPLICE - član,
  3. ANITA KERMAN, FILOVCI 253 - član,
  4. SAŠO NORČIČ, SEBEBORCI 35 - član,
  5. IRENA HÜLL, SEBEBORCI 53 - član,
  6. BORUT ANDREJEK, SEBEBORCI 101 - član,
  7. TIMOTEJA NEMEC, Kranjčeva ulica 41, MORAVSKE TOPLICE - član.