Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za lokalno infrastrukturo

Člani odbora so :

  1. Andrej Baligač, Filovci 150a - predsednik,
  2. Boris Velner, Vučja Gomila 131 - član,
  3. Vesna Zadravec, Mlajtinci 16   - član,
  4. Štefan Ferencek, Vučja Gomila 24 - član,
  5. Alojz Trplan, Ivanci 68 - član,
  6. Anita Kerman, Filovci 253 - član,
  7. Mateja Novak, Suhi vrh102 - član.