Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinska volilna komisija

Člani občinske volililne komisije so:

 

  1. JOLANKA HORVAT, Dolga ulica 206, MORAVSKE TOPLICE - predsednica,
  2. EMIL VUČKIČ, ANDREJCI 9a, - namestnik predsednice,
  3. ŠTEFAN KUHAR, Dolga ulica 79, MORAVSKE TOPLICE - član,
  4. JOLANKA HORVAT, ANDREJCI 18- namestnik člana,
  5. DRAGO IVANIČ, BOGOJINA 37 - član,
  6. JANEZ PANKER, Levstikova ulica 27, MORAVSKE TOPLICE - namestnik člana,
  7. ELISA HORVAT, SELO 11a   - član,
  8. ANDREJ NOVAK, ANDREJCI 43 - namestnik člana.