Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo ima devet članov.

Člani odbora so:

  1. ALOJZ TRPLAN - predsednik
  2. FRANC DEUTSCH
  3. GEZA DŽUBAN
  4. ŠTEFAN KODILA
  5. ANDREJ BALIGAČ
  6. MILAN VARGA
  7. VESNA ZADRAVEC
  8. TIBOR VÖRÖŠ,m.l.
  9. SLAVKO ŠKERLAK

 
Odbor za gospodarstvo
– spremlja razvoj občine na področju gospodarstva, podjetništva, infrastrukture, drobnega gospodarstva, turizma in varstva okolja,
– pripravlja predloge za spodbujanje dejavnosti, ki spadajo v njegovo področje dela,
– predlaga razdelitev sredstev, namenjenih za spodbujanje razvoja dejavnosti, ki spadajo v njegovo področje oziroma reševanje problemov na teh področjih,
– oblikuje strategijo turizma in kmečkega turizma,
– sodeluje z odborom za kmetijstvo pri predlaganju razvoja kmečkega turizma,
– daje mnenja in predloge za boljšo promocijo turistične občine,
– predlaga višino najemnin za lokale in poslovne prostore, ki so v lasti Občine Moravske Toplice,
– pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na področje gospodarstva, podjetništva, drobnega gospodarstva in turizma,
– daje predloge za enakomeren razvoj podjetništva in obrti, predvsem na demografsko ogroženih območjih.