Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Pravila vaških iger

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14 in 21/15) in 26. člena Odloka  o organizaciji na delovnem področju občinske uprave Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/99) župan vsako leto imenuje komisijo za izvedbo vaških iger.

Komisija je pristojna za nudenje pomoči organizatorjem vaških iger in je dolžna poskrbeti, da bo razpis pravočasno objavljen, pravila za potek iger pa nedvoumna. Komisija na podlagi predhodno določenih kriterijev določi naslednjega organizatorja vaških iger.