Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Komisija za narodnostna vprašanja

Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje ima tri člane.

Člani komisije so:

  1.     TIBOR VÖRÖŠ - predsednik
  2.     ANITA VARGA
  3.     RAJKO JANJIĆ


Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje
– skrbi za varovanje pravic madžarske narodne skupnosti in obravnava zadeve s tega področja,
– obravnava pobude sveta občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodne skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanega območja,
– pripravi predlog razdelitve proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s področja, ki ga pokriva komisija,
– pripravlja predloge in skrbi za sodelovanje z organi drugih držav na področjih, kjer obstajajo skupni interesi za sodelovanje,
– obravnava druge zadeve, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic madžarske narodne skupnosti in na maloobmejno sodelovanje,
– se povezuje z občinami in drugimi dejavniki v državi in izven.