Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Ločeno zbiranje frakcij

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV OD VRAT DO VRAT

Vsako gospodinjstvo mora biti vključeno v organizirano zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predmetnim občinskim odlokom. Ta gospodinjstva prejmejo 1 x letno tipizirane vreče za ločeno zbiranje mešane embalaže (plastične, kovinske in sestavljene – tetrapak). Občani Martjanec in Moravskih Toplic lahko ločeno zbirajo v 240 l zabojniku še papir in papirno embalažo. Odvoz papirja je brezplačen. V naseljih Bogojina, Ivanci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Noršinci in Tešanovci se lahko gospodinjstva odločijo za zbiranje bioloških odpadkov v 120 l ali 240 l zabojniku. Odvoz bioloških odpadkov vam zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom. Zabojnike lahko prevzamete na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala.