Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za zaščito in reševanje

Odbor za zaščito in reševanje ima sedem članov. 

Člani odbora so:

  1.     ŠTEFAN JANČARIČ- predsednik
  2.     ŠTEFAN HUL
  3.     ŠTEFAN KODILA
  4.     ANDREJ BALIGAČ
  5.     MARTIN HORVAT
  6.     DUŠAN GROF
  7.     FRANC GOMBOC


Odbor za zaščito in reševanje
– spremlja in obravnava stanje na področju civilne zaščite in požarnega varstva,
– pripravlja predloge v zvezi z delovanjem civilne zaščite in požarnega varstva,
– pripravi predlog razdelitve sredstev, namenjenih za dejavnost, za katere je ustanovljen odbor,
– pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
– opravlja druge zadeve s področja delovanja odbora.