Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima sedem članov.      

Člani sveta so:

  1.     FRANC KODILA- predsednik
  2.     ALOJZ TRPLAN
  3.     SAŠO KOCA
  4.     MIHAELA ŽILAVEC
  5.     DAMIR HORVAT
  6.     JANEZ PANKER
  7.     VLADO VUČKIČ


Pristojnosti sveta določa zakon.