Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

ZVITOREPEC SE VRAČA DOMOV

Operacija: Zvitorepec se vrača Domov

Cilj operacije: Vzpostavitev pogojev za potrebe razvoja širšega multikulturno-medgeneracijskega okolja za izvajanje podjetniških, kulturnih in turističnih aktivnosti.

Sofinancirane aktivnosti:

 • Ureditev pogojev za izvedbo operacije
 • Razvoj produktov in storitev
 • Dvodnevni Festival Zvitorepec se vrača domov
 • Promocija in trženje

 

Občina Moravske Toplice je  v okviru operacije  izvedla dvodnevni Festival Zvitorepec se vrača domov, nabavila 5 zaprtih stojnic ter utrdila površino namenjeno prireditvam in dogodkom. Občina je sodelovala s projektnimi partnerji pri organizaciji predstav, razstav in delavnic ter jim pomagala pri izvedbi njihovih aktivnosti na projektu ter poročanju.

Partnerji:

 • Občina Moravske Toplice,
 • Razvoj podjetniških idej invalidov - zavod za razvoj ustreznih delovnih programov, programov usposabljanja in zaposlovanja invalidnih in drugih brezposelnih oseb, Maribor, enota Martjanci
 • GF inspiro, družba za celostno komuniciranje, d.o.o.,
 • OŠ Bakovci,
 • OŠ Grad,
 • OŠ Sv. Jurij,
 • OŠ Tišina

 

Projekt sofinancirata EU in Republika Slovenija.