Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Kultura

Na področju kulture občina izvaja vrsto nalog, s katerimi ohranja in razvija različne oblike kulturne dejavnosti. Nekatere pomembnejše naloge, ki so v pristojnosti občine, so:

  •     skrbi za delovanje javnih zavodov in neprofitnih organizacij s področja kulture,
  •     opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju kulture,
  •     zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe,
  •     opravlja naloge na področju varovanja kulturne dediščine,
  •     pripravlja in izvaja letni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov,
  •     zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena,
  •     razglaša spomenike lokalnega pomena,
  •     zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v javno infrastrukturo na področju kulture.