Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v OMT

SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN:

  1. Alojz Trplan, Ivanci - predsednik,
  2. Majda Ðurinek, Moravske Toplice,
  3. Jolanka Horvat, Andrejci,
  4. Patricija Puhan, Čikečka vas,
  5. Dejan Kučan, Tešanovci,
  6. Lidija Bohnec, Suhi Vrh,
  7. Stojan Horvat, Vučja Gomila.