Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija:

1. JOLANKA HORVAT, predsednica

2. EMIL VUČKIČ, namestnik predsednice

3. VLADO VUČKIČ, član

4. SONJA DAJČ, namestnica člana

5. MARTINA ČERNELA KOCET, članica

6. DEJAN HORVAT, namestnik članice

7. JOŽEF KOVAČ, član

8. DRAGO IVANIČ, namestnik člana

Tajnik občinske volilne komisije: MAJDA LIPIČ PROSIČ