Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Župan

Župan občine Moravske Toplice je Alojz Glavač.

Alojz Glavač je bil rojen v delavsko kmečki družini, ima še dva brata in dve sestri. Živi v vasi Sebeborcih je poročen in ima tri sinove. Osnovno šolo obiskoval v Bogojini, Splošno gimnazijo pa v Murski Soboti. Leta 1979 vpisan na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1985 po končani vojaščini se zaposli kot razvijalec v tovarni Elrad – Gorenje v Gornji Radgoni. Vmes dela tudi v Ljubljani na Razvojno projektnem inženiringu iste firme. Leta 1990 se zaposli na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti kot učitelj. Od leta 1995 do 2010 opravlja funkcijo občinskega svetnika v Občini Moravske Toplice. V mandatu od 2006 do 2010 dela kot podžupan. Od leta 2010 opravlja funkcijo župana Občine Moravske Toplice. Na lokalnih volitvah 2014 je bil ponovno izvoljen in bo funkcijo župana opravljal v obdobju  2014-2018.