Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

LOKALNE VOLITVE

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

LOKALNE VOLITVE 2018

 

 

 

 

Predsednik Državnega zbora RS je dne 13.07.2018, na podlagi 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo, 18.11.2018: Razpis rednih volitev v obcinske svete in rednih volitev županov

Istega dne bodo potekale tudi redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice: Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na obmocju Obcine Moravske Toplice

Predsednica sveta MNSS Občine Moravske Toplice je razpisala volitve v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice: Razpis volitev v svet madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice

 

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 03.09.2018.

 

Volitve se bodo izvajale na naslednjih voliščih: VOLIŠČA

PREDČASNO GLASOVANJE se bo izvajalo v torek 13. novembra 2018 in sredo 14. november 2018 od 7.00 do 19.00 ure na volišču šifra 7801901 predčasno glasovanje – vaško gasilski dom Tešanovci.

 

Objave Občinske volilne komisije za volitve v občinske svete in redne volitve županov ter redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice najdete pod zavihkom OBJAVE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

Objave Posebne občinske volilne komisije za volitve članov občinskega sveta Občine Moravke Toplice, predstavnikov madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice in volitve v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice najdete pod zavihkom OBJAVE POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS št. 117/2003)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice ( UradnI list RS, št. 64/2010)

 

Obrazci za podporo volivcev so dostopni na: Obrazci za podporo volivcev

Obrazci za kandidiranje so dostopni na: Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci