Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F:

E: obcina@moravske-toplice.si

Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

25. september 2019

OBČINSKI PRAZNIK 2019

  1. 23. občinski praznik Občine Moravske Toplice

V sklopu obeleževanja 100-letnice pridružitve Prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, praznovanju 23. občinskega praznika Občine Moravske Toplice in zavedajoč se pomena dr. Franca Ivanocyja sta v soboto 7. septembra 2019, predsednik Državnega sveta RS g. Alojz Kovšca in župan Občine Moravske Toplice g. Alojz Glavač svečano položila venec na nagrobnik dr. Franca Ivanocyja na pokopališču pri Domu duhovnosti v Kančevcih.

23.praznik Občine Moravske Toplice je letos potekal 7. septembra 2019 v Mlajtincih. KS Mlajtinci je pripravila kulturni program in druženje po slovesnosti.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 7. redni seji dne 3.9.2018, sprejel sklep o podelitvi naziva častni občan, velike zahvalne listine, nagrade in priznanj Občine Moravske Toplice, ki so bile podeljene na 23. občinske prazniku Občine Moravske Toplice v Mlajtincih.

Naziv častni občan Občine Moravske Toplice je prejel dr. Stanislav Zver, župnik župnije Bogojina, za dolgoletno delo na znanstvenem, kulturnem in pastoralnem področju.

Veliko zahvalno listino Občine Moravske Toplice je prejel  Jože Štefanec iz Martjancev za dolgoletno zavzeto delo na športnem, humanističnem in turističnem področju.

Nagrado Občine Moravske Toplice prejmeta arhitekta Maja in Goran Dominko za vzorno prenovo domačije Pri momi – Kološeve domačije v Kančevcih kot vzgled ohranjanja kulturne dediščine.

Priznanje Občine Moravske Toplice so prejeli:

Kvartet pevcev ljudskih pesmi Društva upokojencev Moravske Toplice za ubrano petje ljudskih in nabožnih pesmi, ki presega lokalno raven.

Strelsko Društvo Kaliber Fokovci za dosežene odlične rezultate v streljanju.

Renata In Branko Vogrinčič iz Mlajtincev za nesebično pomoč sočloveku, s katero sta rešila življenje.

Župan Občine Moravske Toplice je v skladu z določili Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice po svoji presoji podelil 4 priznanja župana za posamezne dosežke in uspehe posameznikov. Priznanja župana so prejeli:

Vanesa Nemet iz Sela za izjemen učni uspeh in pridobljen naziv zlata maturantka na poklicni maturi na Srednji šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.

Rok Lajnšček iz Tešanovcev za izjemen učni uspeh in pridobljen naziv zlati maturant na splošni maturi na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer.

Timotej Gabriel Horvat iz Moravskih Toplic za izjemen učni uspeh in pridobljen naziv zlati maturant na poklicni maturi na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota.

Mija Hujs iz Ratkovcev, za izjemen učni uspeh in pridobljen naziv zlata maturantka na poklicni maturi na Biotehniški šoli Rakičan.

Timotej Šoš iz Mlajtincev za izjemen uspeh na 8. Evropskih igrah za mlade športnike invalide.

 

Občinska komisija za ocenjevanje krajev v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna v letu 2019,  je dne 21.8.2019  opravila ogled krajev in izvedla ocenjevanje. Najlepši kraji v posameznih kategorijah krajev so v letu 2019 naslednji:

Manjši kraj:        Ratkovci

Srednji kraj:       Fokovci

Večji kraj:           Filovci.

 

Občinska športna zveza Moravske Toplice je s podpisom pogodbe z OKS-ZŠZ Slovenije » O vodenju Regijske pisarne za šport OKS-ZŠZ Moravke Toplice » dobila veliko priznanje za svoje delo v preteklosti.

Kontakt