Spoštovani

Nahajate se na stari spletni strani Občine Moravske Toplice.

Novo spletno stran obiščite na naslovu

www.moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

17. februar 2020

OBČINA PREJELA SREBRNI CERTIFIKAT ISSO

SPOROČILO ZA JAVNOST
Konferenca Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva kot tudi vladni predstavniki. Vsako leto se dogodka udeleži okoli 150 udeležencev iz slovenskih občin in ostalih javnosti iz privatnega in javnega sektorja.
Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalneg dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta Zlati kamen.
Občina Moravske Toplice se je letos uvrstila v zgornjo tretjino vseh slovenskih občin, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev v sam vrh lestvice vam prinaša SREBRNI ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2020.
Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v Indeks ISSO.
Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini.
Indeks se postopno razvija in vključuje vse več aspektov.