Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Razpisi in objave

DRUGE OBJAVE, NAMERE....
Namera o oddaji v najem po metodi neposredne pogodbe
Datum objave:
23.10.2019
Datum zaključka:
13.11.2019
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Vsebina razpisa:

KRAJEVNA SKUPNOST SEBEBORCI, Sebeborci 45, 9221 Martjanci, ki jo na podlagi Statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 46/19) zastopa župan Občine Moravske Toplice, objavlja na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)... 

več v priponki!


nazaj

Kontakt