Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Razpisi in objave

DRUGE OBJAVE, NAMERE....
Namera za prodajo nepremičnin - parc. št. 2962, 2963 in 2965 k.o. Vučja Gomila
Datum objave:
02.12.2019
Datum zaključka:
23.12.2019
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Vsebina razpisa:

Razpisna dokumentacija:

nazaj

Kontakt